Archív noviniek

26.01.2011 | Menu Galerie funkčné

Dnes sa nášmu webmasterovi - Adamovi - podarilo prekonať konfiguračné problémy so zobrazením galérie a teraz už je funkčná.

29.03.2013 | Notový materiál na omšu: Biela sobota - 2013

-Na sv. omšu - Biela sobota 2013 - si prineste nasledovné notové podklady:

 1. Litánie ku svätým
 2. Oslavujte Pána pramene
 3. On vstal z mŕtvych
 4. Veľkonočná
 5. A som s Tebou

24.01.2011 | Galéria zatiaľ nefunkčná

Menu - Galérie - je zatiaľ nefunkčné. Na odstránení problému sa pracuje.

27.03.2013 | Notový materiál na omšu: Zelený štvrtok - 2013

Na dnešnú omšu - Zelený štvrtok - 2013 si prineste:

 1. Kyrie, kyrie eleison
 2. Kde je láska opravdivá
 3. Boh je láska
 4. Per crucem tuam
 5. Salvator Mundi
 6. Ave verum korpus

Vaša kantorka

10.01.2011 | Benefičný koncert

Benifičný koncert skončil s veľkým úspechom - finančným aj umeleckým.

16.01.2011 | Spustenie nového portálu Zohorských ozvien

Dnes sa spustila prevádzka informačného portálu Zohorských ozvien. Postupne sa budú napĺňať jednotlivé rubriky.

23.03.2013 | Oznam pre členky zboru: notový materiál na sv. omšu - Kvetná nedeľa 2013

Na sv. omšu si prineste nasledovné notové podklady:

 • Hosana Synovi Dávidovmu
 • Lascia
 • Matka bolestivá

10.01.2011 | Novinka o Fašangu

Na fašang príde zahrať dychová hudba LIDUŠKA z Dolních Bojanovic.

10.01.2011 | Oznam pre členov Cantate Domino:

Skúšky zboru sú pravideľne každú stredu  o 18:10 v zimnom období a 0 19:10 v letnom období na chóre v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Radi privítame aj nových členov.
Prichádzajte načas :)

09.01.2013 | Výročná členská schôdza za rok 2012

Pozývame všetky členky a členov občianskeho združenia Zohorské ozveny na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

v stredu 20.02. 2013 o 18:30.

Miesto konania: Malá sála KD (svadobka)

Vítaní sú aj hostia a noví zaujemcovia o členstvo a prácu v našom kolektíve.

Členské na rok 2013  je nezmenené, prineste si "korunky" :)