Archív noviniek

23.03.2013 | Oznam pre členky zboru: notový materiál na sv. omšu - Kvetná nedeľa 2013

Na sv. omšu si prineste nasledovné notové podklady:

  • Hosana Synovi Dávidovmu
  • Lascia
  • Matka bolestivá

16.01.2011 | Spustenie nového portálu Zohorských ozvien

Dnes sa spustila prevádzka informačného portálu Zohorských ozvien. Postupne sa budú napĺňať jednotlivé rubriky.

10.01.2011 | Benefičný koncert

Benifičný koncert skončil s veľkým úspechom - finančným aj umeleckým.

10.01.2011 | Novinka o Fašangu

Na fašang príde zahrať dychová hudba LIDUŠKA z Dolních Bojanovic.

09.01.2013 | Výročná členská schôdza za rok 2012

Pozývame všetky členky a členov občianskeho združenia Zohorské ozveny na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

v stredu 20.02. 2013 o 18:30.

Miesto konania: Malá sála KD (svadobka)

Vítaní sú aj hostia a noví zaujemcovia o členstvo a prácu v našom kolektíve.

Členské na rok 2013  je nezmenené, prineste si "korunky" :)

10.01.2011 | Oznam pre členov Cantate Domino:

Skúšky zboru sú pravideľne každú stredu  o 18:10 v zimnom období a 0 19:10 v letnom období na chóre v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Radi privítame aj nových členov.
Prichádzajte načas :)

09.01.2013 | Podklady na zkúšku dňa 09.01.2013

Oznam členkám Cantate Domino:

Na dnešnú zkúšku (09.01.2013) si prineste:

  • Air
  • Kyrie-Buxtehude