Archív noviniek

13.06.2014 | Program pre CD na piatok 13.06.2014

Program zboru CD na piatok 13.06. 2014

15,30

 • skúška v KD v Zohore, spoločne s hosťami z Moravy

16,00

 • Aká so mi krásna
 • Záhoracký kraj
 • Môj krásny kraj rodný

17,00

 • Slovenské mamičky
 • Zohorská dedina

17,30 - po akcii

 • posedenie s hosťami z Moravy - u Tigríka

28.05.2014 | Skúška dňa 28.5. 2014

Dnes, dňa 28.05. 2014, sa skúša:

 1. na 1. sv. prijímanie:
  Kyrie - latinské
  Signore
  Wonderfull World
 2. Oslavy 700.: 
  Aká si mi krásna
  Záhoracký kraj
  Zohorská dedina
  Ruku daj

V galérii sú fotky z púte do Vrbového a a Šípkového.

23.05.2014 | Doplňujúce informácie - Vrbové

Tu: Púť Vrbové, alebo priamo v sekcie Akcie, nájdete nové informácie o púti do Vrbového.

17.05.2014 | Túra na Pajštún - zrušená

Z dôvodu nepriaznivej predpovede počasia sme nútený výlet na Pajštún zrušiť.

16.05.2014 | Plánované akcie na najbližšie obdobie

25.05. 2014 - púť Vrbové

01.06. 2014 - 1. sv. prijímanie

08.06. 2014 - zoslanie Ducha svätého

13.06. 2014 - 700. výročie obce - vystúpenie v kultúrnom dome (16:00 hod)

15.06. 2014 - 700. výročie obce - sv. omša (10:00 hod)

22.06. 2014 - Božie telo

13.07. 2014 - hody - sv. omša

07.05.2014 | Noty na skúšku 7.5.2014

Na skúšku dňa 7.5. 2014 si prineste nasledovné noty:

 • Alleluja - nové
 • Veľkonočná
 • On vstal z mŕtvých
 • Surexit Christus
 • Wonderfull world

Sú to veci na omšu vo Vrbovom u Maroša Antala.

Noty na vystúpenie v rámci osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci:

 1. Ruku daj
 2. Air
 3. Caro mio ben
 4. Lascia
 5. Segnore delle Cime

20.03.2014 | Darujte nám 2 percentá z dane z príjmu (za rok 2013)

Postup pri poukázaní 2 % sa líši od toho, či ste zamestnanec, či si podávate daňové priznanie sami (živnostníci), alebo či ste firma:


Ak ste zamestnanec...

 1. Do 15. februára 2014 požiadate svojho zamestnávateľa (mzdovú účtareň, ekonomické oddelenie...) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani a Vaše 2 % z dane sú najmenej 3 eurá.
 2. Ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2013 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 3. Vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte časť 01 až 11 – Vaše osobné údaje. 
 4. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Daňový úrad do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO.

Ak podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci)...

 1. Vo Vašom prípade je „Vyhlásenie o poukázaní“ 2 % z Vašich daní priamo v daňovom priznaní (Oddiel VIII. V daňovom priznaní typu A alebo Oddiel XIII. v daňovom priznaní typu B). Dve percentá z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3 eur.
 2. Vyplňte v daňovom priznaní Vy, alebo osoba, ktorá Vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ nasledovné údaje:
  - Sumu 2 %, prípadne 3 %, ktorú si vypočítate z Vašej dane na zaplatenie
  - IČO: 30868033
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno (názov): Zohorské ozveny
  - Sídlo: ZOHOR, 90051, Stupavská, 78/11
 3. Ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie / organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3 % z Vašej zaplatenej dane. V tom prípade je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 4. Podajte daňové priznanie za rok 2013 do určeného termínu (31. marec 2014) a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 2 alebo 3 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO.

Ak ste právnická osoba...

 1. „Vyhlásenie o poukázaní“ je u právnických osôb súčasťou daňového priznania (Časť IV.).
 2. Ak ste v roku 2013 (až do termínu podania daňového priznania v roku 2014) ste na verejnoprospešné účely darovali financie vo výške min. 0,5 % dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane z príjmu, vyplňte v  časti IV. Daňového priznania do riadku 1 celkovú sumu darov v roku 2013 a do riadku 2 sumu 2 % z dane.
 3. Ak ste v roku 2013 nedarovali na verejnoprospešné účely financie vo výške min. 0,5 % z dane, vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,5 % z dane z príjmu, vyplňte do riadku 3 sumu 1,5 % z dane.
 4. Vyplňte časti IV. Údaje o prijímateľovi. Údaje OZZO sú:
  - IČO: 30868033
  - Právna forma: občianske združenie
  - Obchodné meno (názov): Zohorské ozveny
  - Sídlo: ZOHOR, 90051, Stupavská, 78/11
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V riadku 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 6. Podajte daňové priznanie za rok 2013 do určeného termínu a do tohto termínu zaplaťte daň. Daňový úrad skontroluje, či ste splnili všetky podmienky a do 90 dní prevedie 1,5 alebo 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZZO. 

Dokumenty:

06.03.2014 | Fotografie z požehnania zrekonštruovaného organa a z kolaudačného koncertu

V galérii nájdete fotografie zo slávnosti požehnania zrekonštruovaného organa a z kolaudačného koncertu zo dňa 23. 02. 2014.

Fotky nám dal k dispozícii autor fotogafií: Matúš Granec.

03.03.2014 | Skúška zboru 05.03. 2014

Najbližšia skúška zboru Cantate Domino, dňa 05. 03. 2014 - ODPADÁ.

26.02.2014 | Oznam pre členky OZZO - príprava Fašangu

V piatok, dňa 28.02. 2014, sa stretneme v kultúrnom dome o 17:00 hod. Bude sa vyzdobovať sála KD a pripravovať tombola.

Upečené slané pečivo na stoly môžte priniesť do KD už v piatok, alebo v sobotu o 10,00 hod.

Upratovanie KD po zábave bude v nedeľu o 15,00 hod.

Prosíme o hojnú účasť!